Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych 4.10.2016

4 października zakończyło się dwudniowe szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych, w którym  wzięło udział czternastu strażaków z Jednostek Ratowniczo –Gaśniczych z Zabrza, Rybnika, Rudy Śląskiej oraz Świętochłowic.

 

Galeria

Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w salach wykładowych, z użyciem symulatora jazdy wozem bojowym oraz w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Jędrzejowie. Na realizację programu szkolenia przewidziano 14 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona zostały ankietą ewaluacyjną. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne prowadzone na torze manewrowym i płycie poślizgowej w Jędrzejowie. W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły st. bryg. Jacek Antos w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej bryg. Jarosława Jankowskiego.