Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO

 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO

 2016:

Przetarg Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Pliki do pobrania

Świadczenie usług sprzątania obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

359241 - 2016 05.12.2016

SIWZ z załącznikami

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Informacje z otwarcia ofert

Sukcesywne dostawy owoców oraz pieczarek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 348840 - 2016 22.11.2016

SIWZ z załącznikami

Informacje z otwarcia ofert

Wybór oferty

Unieważnienie i powtórzenie czynności

Dostawa środków ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej w postaci: ubrań specjalnych, butów specjalnych skórzanych, rękawic specjalnych, kominiarek niepalnych

336817 - 2016 04.11.2016

SIWZ z załącznikami

Informacje z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania zad. IV

Wybór oferty

Wykonanie remontu orynnowania budynków magazynowych nr 31 oraz nr 32 zlokalizowanych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

325810 - 2016 18.10.2016

SIWZ z załącznikami

Informacje z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie środków ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej w postaci butów specjalnych strażackich skórzanych

316926 - 2016 03.10.2016

SIWZ z załącznikami

Informacje z otwarcia ofert

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie środków ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej w postaci butów specjalnych strażackich skórzanych oraz kominiarek niepalnych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

160931 - 2016 27.07.2016

 

wybór oferty zad. II

unieważnienie postępowania zad. I

Sukcesywne dostawy wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego i wołowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

154653 - 2016 25.07.2016

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy konserw mięsnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

127293 - 2016 08.07.2016

Wybór oferty

Dostawa jednej sztuki kontenera do transportu środka pianotwórczego

113867 - 2016 01.07.2016 Wybór oferty

Dostawa dwóch zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych

74881 - 2016 08.06.2016 Wybór oferty

Dostawa jednej sztuki kontenera do transportu środka pianotwórczego

74197 - 2016 07.06.2016

Unieważnienie postępowania

Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016/S  108-193122 03.06.2016

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz ciastek suchych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

67137 - 2016 02.06.2016

Wybór oferty

Wybór oferty zadanie 2

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

53573 - 2016
 
13.05.2016

Wybór oferty

Dostawa elementów umundurowania do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

46169 - 2016 25.04.2016

Wybór oferty

Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

46181 - 2016 25.04.2016

Wybór oferty

Dostawa umundurowania wyjściowego, służbowego oraz odzieży specjalnej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 40903 - 2016 14.04.2016

Wybór oferty

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

2016/S 076-133492 14.04.2016

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i montaż stanowiska naukowo-badawczego do pomiaru charakterystyki gazów pożarowych

 39611 - 2016 13.04.2016

Wybór oferty

Dostawa koszul wyjściowych i służbowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

38869 - 2016 12.04.2016

Wybór oferty

Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

30705 - 2016 24.03.2016

Unieważnienie postępowania

Sukcesywne dostawy warzyw do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 28243 - 2016 18.03.2016

Wybór oferty

Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

25597 - 2016 11.03.2016

Wybór oferty

 

2015:

Sukcesywne dostawy owoców do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

172731 - 2015 25.11.2015

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie naczepy transportowej niskopodwoziowej

150109 - 2015 14.10.2015

SIWZ z załącznikami

Unieważnienie postępowania

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie koparko ładowarki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

150115 - 2015 14.10.2015

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie naczepy transportowej niskopodwoziowej

223674 - 2015 28.08.2015

Unieważnienie postępowania

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie koparko ładowarki

128175 - 2015 28.08.2015

Informacja o unieważnieniu

Świadczenie usług cateringowych (śniadania, obiady, kolacje) na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

124219 - 2015 20.08.2015

Wybór oferty

Wykonanie utwardzenia terenu pod urządzenie - trenażer ratowniczy - w postaci żelbetowej płyty fundamentowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

208476 - 2015 13.08.2015

Wybór oferty

Świadczenie usług cateringowych (śniadania, obiady, kolacje) na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

204162 - 2015 10.08.2015

Unieważnienie postępowania

Sukcesywne dostawy wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego i wołowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

199982 - 2015 05.08.2015

Wybór oferty

Dostawa czapek wyjściowych zimowych i kapelusza do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

198472 - 2015 04.08.2015

Wybór oferty

Wykonanie docieplenia stropu pod nieużytkowym poddaszem części A budynku dydaktyczno - hotelowego, na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

113337 - 2015 29.07.2015

Wybór oferty

Wykonanie utwardzenia terenu pod urządzenie - trenażer ratowniczy - w postaci żelbetowej płyty fundamentowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

111729 - 2015 28.07.2015

Unieważnienie postępowania

Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego strażaka do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

189148 - 2015 24.07.2015

Wybór oferty

Dostawa umundurowania strażackiego w postaci mundurów, kurtek ¾ i spodni do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

179994 - 2015 16.07.2015

Wybór oferty

Dostawa umundurowania strażackiego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

178362 - 2015 15.07.2015

Wybór oferty

Załącznik do wyboru

Unieważnienie zadania 1

Dostawa obuwia strażackiego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

160616 - 2015 30.06.2015

Wybór oferty

Dostawa butów specjalnych strażackich skórzanych, rękawic specjalnych i kominiarek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej W Częstochowie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

151530 - 2015 22.06.2015

Wybór oferty

Świadczenie usług cateringowych (śniadania, obiady, kolacje) na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

89387 - 2015 18.06.2015

Wybór oferty

Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku stołówki zlokalizowanej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

138424 - 2015 10.06.2015

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy konserw mięsnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

136012 - 2015 08.06.2015

Wybór oferty

Dostawa środków ochrony indywidualnej w postaci ubrań strażackich specjalnych, butów strażackich gumowych z wkładkami i hełmów strażackich do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

134354 - 2015 03.06.2015

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

107178 - 2015 08.05.2015

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

95198 - 2015 24.04.2015

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

84602 - 2015 15.04.2015

Unieważnienie postępowania

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mobilnego systemu przeciwpowodziowego

71128 - 2015 31.03.2015

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy warzyw do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

70286 - 2015 30.03.2015

Wybór oferty

Usługa kompleksowa zakupu i dostawy energii elektrycznej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

40057 - 2015 23.03.2015

SIWZ z załącznikami

Wykonanie termomodernizacji wybranych obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

32609 - 2015 09.03.2015

Wybór oferty

Informacja o wykluczeniu z postępowania

Dostawa koszul wyjściowych i służbowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

49932 - 2015 06.03.2015

Wybór oferty

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego (napędowego grzewczego) do kotłowni zlokalizowanych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w sezonie grzewczym 2015/2016.

215/F039-066329  20.02.2015

Wybór oferty

 

2014: 

Przetarg Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Pliki do pobrania

Dostawa dwóch pojazdów terenowych typu quad wraz z wyposażeniem do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

398342 - 2014  04.12.2014

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie namiotów 10 osobowych wraz z wyposażeniem (w nomenklaturze wojskowej oznaczonych symbolem NS-97)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

248775 - 2014 01.12.2014

Wybór oferty

Przebudowa placu pomiędzy budynkami nr 31 i 32 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

362314 - 2014 31.10.2014

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Naczepy transportowej typu BURTO - FIRANA

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

228007 - 2014 29.10.2014

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mobilnego systemu przeciwpowodziowego

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.11.2014

355940 - 2014 27.10.2014

Informacja o unieważnieniu

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 szt. średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

  10.10.2014

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie dwóch sztuk samochodów uprzywilejowanych typu kombi.

213617 - 2014 09.10.2014

Wybór oferty

Dostawa naczepy transportowej typu Burto - Firana wraz z wyposażeniem i podestem ruchomym typu winda do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

208507 - 2014   02.10.2014

Informacja o unieważnieniu

Dostawa folii izolacyjnej PVC do zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych

196841 - 2014 16.09.2014

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

196803 - 2014 16.09.2014

Wybór oferty

Dostawa naczepy transportowej typu burto-firana wraz z wyposażeniem i podestem ruchomym typu winda do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

303494 - 2014 11.09.2014

Postępowanie unieważnione

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 szt. samochodu ratowniczo gaśniczego średniego oraz 1 szt. samochodu ratowniczo gaśniczego ciężkiego

  29.08.2014

Wybór oferty

Wykonanie ogrodzenia terenu Centralnej Szkoły PSP od strony ulicy Jagiellońskiej oraz wykonanie robót remontowo malarskich w budynku dydaktyczno - koszarowym należącym do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

248712 - 2014 24.07.2014

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy konserw mięsnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

161007 - 2014 24.07.2014

Wybór oferty

Dostawa spodni i spódnicy do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

245068 - 2014 22.07.2014

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 szt. samochodu ratowniczo gaśniczego średniego oraz 1 szt. samochodu ratowniczo gaśniczego ciężkiego

Zmiana ogłoszenia

 2014/S 135-242133
14.07.2014

Unieważnienie

Wykonanie przebudowy budynku mieszkalno hotelowego zlokalizowanego przy ulicy Artyleryjskiej 1, należącego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7

231988 - 2014 10.07.2014

SIWZ z załącznikami

Modyfikacja 1

Załącznik 1

Załącznik 2

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie i modyfikacja 2

Przedmiar

Projekt w formacie DWG

Wyjaśnienie i modyfikacja 3

Przedmiar aktualny

Wyjaśnienia i modyfikacje 4

Przedmiar po modyfikacji

Wyjaśnienia i modyfikacje 5

Przedmiar roboty budowlane

Przedmiar instalacji wod-kan.

Przedmiar instalacji c.o.

Przedmiar roboty budowlane - po modyfikacji z dnia 13.08.2014

Wyjaśnienia i modyfikacje 6

Wyjaśnienie i modyfikacja, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 7

Przedmiar robót - instalacja wod-kan - po modyfikacjach

Przedmiar robót - instalacja c.o. - po modyfikacjach

Wyjaśnienie i modyfikacja, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 8

Modyfikacja zestawienia stolarki drzwi i okien po modyfikacji z dnia 21.08.2014

Przedmiar robót budowlanych po modyfikacji z dnia 21.08.2014

Wybór oferty

Wybór oferty (czynność powtórzona)

Dostawa środków ochrony indywidualnej w postaci butów strażackich gumowych z wkładkami i ubrań strażackich specjalnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

223124 - 2014 03.07.2014

Wybór oferty

Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego strażaka do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

213790 - 2014 26.06.2014

Wybór oferty

Dostawa umundurowania strażackiego w postaci mundurów, kurtek 3/4, spodni i spódnicy do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

213764 - 2014 26.06.2014

Wybór oferty

Unieważnienie zad. IV

Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku administracyjnym zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

136115 - 2014 25.06.2014

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego i wołowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

135045 - 2014 24.06.2014

Wybór oferty

Dostawa umundurowania strażackiego do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

181724 - 2014 29.05.2014

Wybór oferty

Załącznik do wyboru

Sukcesywne dostawy wędlin do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

177830 - 2014 27.05.2014

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego i podrobów wołowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

173036 - 2014 22.05.2014

Wybór oferty

Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego strażaka do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

108433 - 2014 20.05.2014

Informacja o unieważnieniu

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

102537 - 2014 13.05.2014

Wybór oferty

Dostawa obuwia strażackiego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

154296 - 2014 08.05.2014

Wybór ofert

Unieważnienie zad.II

Dostawa środków ochrony indywidualnej w postaci hełmów strażackich, rękawic specjalnych i kominiarek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 95805 - 2014 z dn. 05.05.2014

95805 - 2014 05.05.2014

Wybór oferty

Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

  30.04.2014

Wybór oferty

 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

  29.04.2014  Wybór oferty

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Strazy Pozarnej w Częstochowie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot.ogłoszenia136112-2014

136112 - 2014  22.04.2014

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Strazy Pozarnej w Częstochowie 
121012 - 2014  09.04.2014 Unieważnienie postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania termomodernizacji wybranych budynków należących do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
106344 - 2014  28.03.2014 Informacja o wyborze
Sukcesywne dostawy warzyw do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
65629 - 2014  27.03.2014 Wybór oferty

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. ogłoszenia nr 63335-2014 z dnia 2014-03-25 

63335 - 2014   25.03.2014 Wybór oferty

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. ogłoszenia nr 60757 - 2014 

60757 - 2014   21.03.2014 Wybór oferty
Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
87186 - 2014  14.03.2014 Wybór oferty
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
  12.03.2014  Informacja o uniewaznieniu
Dostawa koszul wyjściowych i służbowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
82368 - 2014  12.03.2014 Wybór oferty
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
70400 - 2014   03.03.2014  Wybór oferty
Sukcesywne dostawy warzyw do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
69500 -  2014   03.03.2014  Wybór oferty
Dostawy ryb i przetworów rybnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
24982 - 2014   22.01.2014  Wybór oferty
Dostawy mrożonek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 267435 - 2013 10.12.2013 Wybór oferty
Sukcesywne dostawy pieczywa świeżego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 475782 - 2013 21.11.2013 Wybór oferty
Dostawa samochodu osobowego specjalnego rozpoznania ratowniczego uterenowionego 4x4 z przyczepą do transportu sprzętu ratowniczego do działań na lodzie. 475194 - 2013 20.11.2013 Wybór oferty
Sukcesywne dostawy owoców do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. 474090 - 2013 20.11.2013 Wybór oferty
Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 6 szt. równoważni do konkurencji - pożarniczy tor przeszkód. 242533 - 2013 15.11.2013 Wybór oferty
Dostawa ubrań treningowych(dresów) i koszulek gimnastycznych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 465534 - 2013 15.11.2013 Wybór oferty
Wykonanie robót rozbiórkowych oraz konstrukcyjno montażowych w budynku mieszkalno hotelowym na terenie Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 235509 - 2013   07.11.2013 Wybór oferty