Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zapór

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 355940-2014 z dnia 2014-10-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającej mobilnego, modułowego systemu przeciwpowodziowego w postaci cylindrycznych wałów, który służyć będzie do ochrony obiektów i terenów przed wodami powodziowymi,...
Termin składania ofert: 2014-11-05

 

Numer ogłoszenia: 361994 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 355940 - 2014 data 27.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 05.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa Sekretariat Komendanta Szkoły.
  • W ogłoszeniu powinno być: 07.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa Sekretariat Komendanta Szkoły.