SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE KIEROWCÓW - OPERATORÓW Z DRABINĄ MECHANICZNĄ

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE KIEROWCÓW - OPERATORÓW Z DRABINĄ MECHANICZNĄ

W oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w dniu 10 lipca 2006r. informujemy, iż w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie od miesiąca maja bieżącego roku planowane są cykle szkoleń specjalistycznych dla kierowców operatorów samochodów z drabiną mechaniczną. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i instruktorów z zewnątrz, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami producentów odpowiednich marek i modeli drabin. Oferta szkoleniowa skierowana jest dla strażaków ratowników pełniących służbę w jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych pełniących służbę w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.   Pełen zakres oferty szkoleniowej zamieszczony jest poniżej w ulotce szkoleniowej. 
O szczegółowych terminach realizacji szkoleń Komendy PSP oraz osoby zainteresowane będą informowane na bieżąco. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pod numer 
fax. 34–378-53-32 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34-3785300 wew. 505.


Centralna Szkoła PSP w zależności od potrzeb szkoleniowych realizuje również kursy specjalistyczne w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz obsługi geofonów.

Szkoła współpracuje również z Komendami Wojewódzkimi PSP w zakresie realizacji szkoleń na bazie Ośrodków Wojewódzkich oraz Sekcji Doskonalenia Funkcjonowania KSRG. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne realizowane są przede wszystkim w oparciu o kadrę dydaktyczną Komendy Wojewódzkiej PSP, zgodnie z obowiązującymi programami. Zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji wydaje Szkoła.