WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Centralna Szkoła stale prowadzi współpracę z różnego rodzaju organami administracji publicznej, szkołami, ośrodkami szkoleniowymi oraz placówkami naukowymi.

Corocznie odbywają się w Centralnej Szkole konferencje naukowe, mistrzostwa w sportach pożarniczych, spotkania z dziećmi.

Realizacja projektów:

21 sierpnia 2014 r.  w Dąbrowie Górniczej Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. dr inż.  Marek Chmiel oraz Pani prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko – Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołami.

Galeria zdjęć

W porozumieniu zostały zawarte zasady współpracy min. w zakresie:

•wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych oraz badawczo – rozwojowych,

•organizacji studiów podyplomowych i szkoleń,

•organizacji konferencji, seminariów, projektów badawczych, imprez sportowych,

•promowania ochrony przeciwpożarowej,

•wymiany publikacji naukowych.

Podpisane porozumienie to uhonorowanie prowadzonej już od ponad dwóch lat wzajemnej współpracy między Szkołami, której efektem jest i będzie kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, poszukiwanych na rynku pracy.