Wydział Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów

 

 
 
Do zadań Wydziału Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów należy w szczególności:
1) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej słuchaczy,
2) prowadzenie działalności wychowawczej kadetów i słuchaczy,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy oraz ich zdolności i zainteresowań,
4) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej kadetów, 
5) organizowanie praktyk zawodowych słuchaczy,
6) bieżące kontrolowanie postępów w nauce i wychowaniu słuchaczy,
7) utrzymywanie gotowości operacyjnej pododdziałów szkolnych do działań w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego,
8) planowanie, organizowanie i nadzór nad służbami wewnętrznymi Szkoły oraz zabezpieczenie obiektów Szkoły,
9) ewidencjonowanie czasu służby strażaków systemu zmianowego w WKS,
10) przygotowanie i organizowanie uroczystości przewidzianych ceremoniałem pożarniczym,
11) opracowanie i modelowanie planu ochrony obiektów Szkoły,
12) wykonywanie zadań z zakresu wprowadzania, zmiany lub odwołania stopnia alarmowego.