Ratownictwo chemiczno ekologiczne

 

POLIGONOWE STANOWISKA RATOWNICTWA CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO

 

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny samochodowej. 

Stanowisko składa się z cystern samochodowych typu CN-18, która zawiera instalację wodną symulującą wycieki substancji niebezpiecznych z czterech rożnych nieszczelności.

 

 

 

 

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny kolejowej. 

Stanowisko wykorzystywane jest do ćwiczeń uszczelniania wycieków z cysterny kolejowej, posiadającej wewnętrzną instalację wodną, symulującą wycieki substancji niebezpiecznej dla sześciu wariantów nieszczelności.

 

 

 

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny w instalacji przemysłowej (wyciek grawitacyjny).

Stanowisko składa się z cysterny samochodowych typu CN-22 , która zawiera instalację wodną symulującą wycieki substancji niebezpiecznych z czterech rożnych nieszczelności.

 

 

Stanowisko ratownictwa chemiczno - ekologicznego likwidacji skutków wycieku substancji niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wykonanie stanowiska zostało zaplanowane w sposób gwarantujący ochronę środowiska z możliwością prowadzenia ćwiczeń z materiałami niebezpiecznymi.