Wydział Informatyki i Łączności

 

Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności
st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka
Mianowany dnia 01.10.2002 roku.

Do zadań Wydziału Informatyki i Łączności należy w szczególności:
1) planowanie i realizacja zadań z zakresu informatyki i łączności, w tym obsługa istniejących sieci informatycznych i łączności,
2) analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego, łączności oraz niezbędnego oprogramowania,
3) opiniowania celowości zakupów urządzeń oraz sprzętu technicznego informatyki i łączności pod kątem potrzeb Szkoły,
4) organizowanie konserwacji i napraw sprzętu,
5) ewidencjonowanie sieci, linii i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych i użytkowanych na terenie Szkoły,
6) organizowanie i prowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki.