NFOSIGW

W listopadzie 2011 roku Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej odebrała samochód uteronowiony 4x4 z HDS zakupiony na podstawie umowy pomiędzy Szkołą, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Umowa z dnia 15.07.2011 roku obejmowała realizację zadania p.n.: „Zakup samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS w celu uzupełnienia bazy sprzętowej niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Pan Władysław Jan Majtka – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, natomiast Skarb Państwa – Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel - Komendant CS PSP.

Zakupiony samochód będzie wykorzystywany podczas katastrof naturalnych, w szczególności podczas powodzi i działań popowodziowych.

 

W dniu 22 listopada 2013 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego-2 szt."
Zakres projektu: 
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- szt.1
Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego- szt.1
Wartość projektu 1 529 280,00 zł
Wartość dofinansowania 789 104,48 zł
Termin realizacji: do dnia 23.12.2014 roku

 

W dniu 9 grudnia 2013 została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to  4 144 060,00

Kwota dofinansowania to 2 749 310,00

Wkład własny Centralnej Szkoły Państwowej Szkoły Pożarnej to  1 394 750,00.

Inwestycja zakresem objęła cztery budynki: hotelowo - dydaktyczny, stołówkę, salę gimnastyczną i magazyn. Termin realizacji projektu 2014 i 2015 rok.

 

W dniu 1 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom w wyniku zakupu samochodu pożarniczego oraz specjalistycznego kontenera"

Zakres projektu: 

Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego- szt.1

Zakup kontenera do przewozu środka gaśniczego- szt. 1

Wartość projektu 1 150 000,00 zł

Wartość dofinansowania 575 000,00 zł

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2016 roku