Szkolenie strażaków z Afganistanu tura II

W dniu 17 czerwca 2013r. miało miejsce rozpoczęcie szkolenia dla 19 strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel. 
W uroczystości otwarcia brał udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz oraz naczelnicy i wykładowcy, którzy będą prowadzić zajęcia podczas szkolenia. 

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował między innymi:

- organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce, 
- zadania i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, 
- kwalifikowaną pierwszą pomoc, 
- bezpieczeństwo pożarowe budynków, 
- sprzęt ochrony dróg oddechowych, 
- sprzęt i armaturę wodno – pianową, 
- taktykę gaszenia pożarów wewnętrznych, 
- sprzęt ratowniczy hydrauliczny i pneumatyczny. 

Dobór tematów został określony na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez partnerów. Zajęcia będą prowadzone na poligonie szkolnym, w dobrze wyposażonych salach wykładowych z zapleczem logistycznym oraz sali ratownictwa medycznego. 

Strażacy z Islamskiej Republiki Afganistanu reprezentują:

- Komendę Główną Straży Pożarnej w Kabulu, 
- Piony logistyczy i prewencji Straży Pożarnej w Kabulu,
- Jednostki Ratownicze Straży Pożarnej w Kabulu.

Grupie przewodniczy Bige Gh. Naqshband.

Oprócz zajęć programowych dla afgańskich strażaków przewidziano także program kulturalny, mający na celu zaprezentowanie tradycji i historii Polski. W ramach tego programu uczestnicy zwiedzą między innymi:

- Kraków,
- Jurę Krakowsko - Częstochowską,
- Katowice,
- Klasztor na Jasnej Górze.

Projekt „Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo - gaśniczej i prewencji” jest elementem wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.