SZKOLENIA

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie organizuje szereg kursów i szkoleń.

  
Zajęcia mogą być prowadzone w 21 salach wykładowych lub auli, która pomieści 200 osób. Aula jest wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie tłumaczenia symultanicznego. Wśród sal wykładowych znajdują się między innymi pracownie:

- taktyki działań gaśniczych, 
- taktyki działań ratowniczych, 
- wyposażenia technicznego,
- do nauki języków obcych, 
- ratownictwa medycznego, 
- 2 sale informatyki - na 12 i 24 stanowiska.

Szkoła jako jedyna w kraju posiada na swoim terenie poligon pożarniczy. Znajduje się na nim około 40 stanowisk do ćwiczeń z zakresu ratownictwa chemicznego, technicznego, gaszenia pożarów zewnętrznych i wewnętrznych. 

Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami pożarniczymi oraz placówkami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnym charakterze. Pracownicy szkoły czynnie uczestniczą w wymianie doświadczeń, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez zaprzyjaźnione uczelnie.

Szkolenia strażackie realizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

SZKOLENIE PODSTAWOWE SPSJOP
SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE SUSJOP
DZIENNE ASPIRANTÓW
ZAOCZNE ASPIRANTÓW - KKZ

Regulamin hotelowy.