Narady

Narady oraz warsztaty szkoleniowe odbywające się na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Regulamin hotelowy

Formularz zgłoszenia pobytu pracownika PSP

Spotkanie zespołu superwizyjnego psychologów "Zachód" w ramach systemu pomocy psychologicznej w PSP, 10-12 października 2016 roku.
Warsztaty metodyczno-tematyczne z zakresu podstawowego w ratownictwie chemicznym i ekologicznym, Pionki 23-25 maj 2016 r.
Odprawa kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG w terminie 26-27 kwietnia 2016 roku
Odprawa Pionu Kadrowego Komend Wojewódzkich i Szkół PSP, 9-11 grudnia 2015r.
Odprawa kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG.
Narada szkoleniowa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych odpowiedzialnych za sprawy teleinformatyki w Komendach Wojewódzkich i Szkołach PSP 18-20.11.2015r.
Szkolenie dla dyżurnych stanowisk kierowania KW PSP oraz przedstawicieli wydziałów operacyjnych szkół PSP - termin 29-30 października 2015 roku.
Spotkanie Zespołów "regionalnych" w ramach Systemu Pomocy Psychologicznej w PSP - termin 26-28 października 2015 roku.
Spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczącego wymagań planów operacyjno-ratowniczych.
Spotkanie Zespołu ds. budowy SWD PSP. 09-10 czerwiec 2015.
Narada osób odpowiedzialnych za archiwizację dokumentacji - 21-22.05.2015 r.
Narada szkoleniowa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych odpowiedzialnych za sprawy teleinformatyki w Komendach Wojewódzkich i Szkołach PSP 01-03.06.2015r.
Szkolenie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW w terminie 22-23 kwietnia 2015 roku
Szkolenie w zakresie wykorzystania mechanizmu integracji systemu SWD PSP z systemem SI WCPR
Organizacja szkoleń z ratownictwa chemicznego i ekologicznego - 2 tury
SPOTKANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO ds. opracowania wymagań planów operacyjno - ratowniczych, 3-5 marca
Szkolenie "BIOHAZARD"
Zespół zadaniowy ds. opracowywania zasad dekontaminacji
Warsztaty dla naczelników planowania operacyjnego komend wojewódzkich PSP i szkół PSP 13 - 14  stycznia 2015