Spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczącego wymagań planów operacyjno - ratowniczych.

Formularz zgłoszenia pobytu