Ratownictow techniczne

POLIGONOWE STANOWISKA ĆWICZEŃ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO.

Stanowisko katastrof budowlanych.

Stanowisko ćwiczeń ratowniczo -gaśniczych w zagruzowanym bloku mieszkalnym.

Stanowisko do działań ratowniczo - gaśniczych w zagruzowaniu jest wiernym modelem warunków, jakie powstają podczas typowych katastrof budowlanych.

Stanowisko ćwiczeń w zagruzowanych piwnicach.

Piwnica bloku mieszkalnego usytuowana jest obok budynku głównego. Wewnątrz piwnicy znajdują się korytarze oraz pojedyncze pomieszczenia połączone również z piwnicami budynku głównego. Budynek główny o wymiarach 10,0m x 22,0m x 6,0m zawierający: piwnice, parter, I piętro.

Stanowisko stabilizacji i usztywniania ścian, zabezpieczanie ścian przed zawaleniem.

Stanowisko obejmuje żelbetowe ściany konstrukcyjne osadzone w stalowych ramakach umożliwiające ruch celem wykonania prawidłowej stabilizacji.

Stanowisko ćwiczeń w budynku jednorodzinnym.

Budynek jednorodzinny wykonany jest z oryginalnych prefabrykatów budowlanych o wymiarach 8,0m x 8,0m, w którym znajdują się cztery oddzielne pomieszczenia.

Stanowisko ćwiczeń podnoszenia i przenoszenia ciężkich elementów budowlanych.

Na stanowisku zgromadzone są ciężkie i wysokogabarytowe elementy budowlane z możliwością unoszenia ich przez sprzęt pneumatyczny i hydrauliczny oraz dźwigi mechaniczne.

Stanowisko ćwiczeń zabezpieczania przed zawałami chodników podziemnych.

Stanowisko do działań ratowniczych w zagruzowaniu jest wiernym modelem warunków, jakie powstają podczas typowych katastrof budowlanych.

Stanowisko do wykonywania przebić i przejść przez ściany obiektów budowlanych.

Stanowisko obejmuje pionowe ściany konstrukcyjne wykonane z różnych materiałów tj. cegła ceramiczna, pustak żużlowy, kamień wapienny.

Stanowisko do wykonywania przebić i przejść przez płyty betonowe

Stanowisko obejmuje pionowe betonowe ściany konstrukcyjne oraz stropowe prefabrykowane płyty betonowe.
- opartych na konstrukcji stalowej,
- opartych na konstrukcji betonowej.

 

Stanowisko do cięcia stali i betonu.

Stanowisko pozwala na doskonalenie techniki cięcia sztywno zamocowanych elementów stalowych lub betonowych z wykorzystaniem ratowniczych narzędzi ręcznych oraz mechanicznych urządzeń ratowniczych.

Stanowisko uwalniania ludzi ze studni i kanałów.

Stanowisko obejmuje dwa otwory o średnicach O 800 mm , O 1200 mm wykonane na poziomie gruntu i zagłębione do poziomu 2,5 m oraz dwa otwory O 1800 mm i 2500 mm wystające ponad poziom podłoża zagłębione do poziomu 3 m.

Stanowisko stabilizacji płyt stropowych z konicznością wcześniejszego odgruzowania przestrzeni podpłytowej.

Stanowisko służy do ćwiczeń odgruzowania poziomych dróg ewakuacyjnych i przeznaczone jest do doskonalenia prac ratowniczych ekip poszukiwawczo-ratowniczych.

 

Stanowisko katastrof lotniczych.

W skład stanowisko wchodzi samolot AN 2, stalowa makieta samolotu transportowego oraz 3 śmigłowce MI 2.

  

Stanowisko ratownictwa techniczno - kolejowego (wagony kolejowe, tramwaj).

Stanowisko obejmuje symulowane zdarzenie pociągu z środkami komunikacji publicznej (tramwaj, autobus) pozwala na prowadzenie działań ratowniczych w obrębie pojazdów oraz prowadzenie praktycznych zajęć z udzielania pierwszej pomocy podczas katastrof komunikacyjnych.

   

Stanowisko ratownictwa technicznego komunikacji publicznej (autobusy).

Stanowisko obejmuje symulowany wypadek z udziałem komunikacji publicznej - autobus pozwala na prowadzenie działań ratowniczych w obrębie pojazdów oraz prowadzenie praktycznych zajęć z udzielania pierwszej pomocy podczas katastrof komunikacyjnych.

Stanowisko ratownictwa drogowego (samochody osobowe).

Stanowisko ratownictwa drogowego (place ćwiczeń z wrakami pojazdów samochodowych) W ramach porozumień zawartych z miejscowymi przedsiębiorstwami pomocy drogowej stanowisko sukcesywnie wyposażone jest w różne modele samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, które wykorzystywane są podczas ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego i drogowego.

Stanowisko cięcia drewna z urządzeniami mocującymi.

Stanowisko pozwala na doskonalenie techniki cięcia sztywno zamocowanych pionowo i poziomo elementów drewnianych wykorzystaniem ratowniczych narzędzi ręcznych oraz mechanicznych urządzeń ratowniczych.