RPO

 


Kwota całkowita 1 231 207,83
Kwota dofinansowania 1 046 526,65

 

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie rozpoczyna realizację projektu „Innowacyjna szkoła. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w CS PSP w Częstochowie” wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1417/53/IV/2011 z dnia 2.06.2011. Projekt został złożonyw ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

2 lutego 2012 roku ogłoszono przetarg na Modernizację pomieszczenia polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu pomieszczenia serwerowni w budynku dydaktyczno – hotelowym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie niezbędnych robót remontowych i wyposażeniowych w tym wykonanie klimatyzacji, zasilania awaryjnego i zasilania gwarantowanego, wykonanie okablowania strukturalnego serwerowni, dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń oraz bezpłatną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym.

 

26 kwietnia 2012 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie zmodernizowanie (dostosowanie) pomieszczenia w budynku dydaktyczno – hotelowym Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w celu urządzenia serwerowi. Beneficjent przewiduje zakończenie prac w III kwartale 2012 roku.

 

5 września 2012 roku zostały zakończone prace remontowo - modernizacyjne pomieszczenia w budynku dydaktyczno-hotelowym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w celu urządzenia serwerowni zgodnie zapisami umowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

 

28 września 2012 roku ogłoszono przetarg : Zakup i dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie sprzętu komputerowego, sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych i biurowych.

 

22 października 2012 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na sprzedaż i dostawę urządzeń peryferyjnych i biurowych do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

 

29 stycznia 2013 roku ogłoszono przetarg na Sprzedaz i dostawę do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej sprzętu komputerowego oraz sieciowego.

 

29 marca 2013 roku ogłoszono przetarg : Dostawa oprogramowania komputerowego do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, instalacja oprogramowania i jego wdrożenie na potrzeby Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

 

4 kwietnia 2013roku została podpisana umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu sieciowego.

 

12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

 

29 maja 2013 roku została podpisana umowa na "Dostawa oprogramowania komputerowego do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, instalacja oprogramowania i jego wdrożenie na potrzeby Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie".

 

Dnia 29 listopada została zakończona realizacja projektu. W związku z oszczędnościami po-przetargowymi. Wartość całkowita projektu wynosi: 1 231 207,83 PLN. Wartość dofinansowania wynosi: 1 046 526,65.