Wydział Organizacji i Nadzoru

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
bryg. Bogumił Zalewski

Do zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru należy w szczególności:

1) projektowanie struktury organizacyjnej Szkoły oraz aktów normatywnych prawa wewnętrznego,

2) analizowanie skuteczności i efektywności funkcjonowania Szkoły,

3) prowadzenie archiwum Szkoły,

4) prowadzenie ewidencji aktów normatywnych Komendanta Szkoły,

5) prowadzenie ewidencji i zamawianie pieczęci i stempli na potrzeby Szkoły,

6) prowadzenie ewidencji umów,

7) organizowanie kontroli oraz opracowywanie analiz i ocen wyników kontroli dla potrzeb komendanta Szkoły, współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,

8) wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych, naczelnik wydziału organizacji i nadzoru lub jego zastępca pełnią funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.