Szkolenia dla rzeczoznawców

„OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM ORAZ PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH”

W związku ze zmianą Ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotycząca samodzielnego podnoszenia kwalifikacji przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej zaprasza na szkolenie "Ocena zagrożenia wybuchem oraz projektowanie urządzeń przeciwwybuchowych".

Szkolenie ma na celu przedstawienia rzeczoznawcom zagadnień z zakresu oceny zagrożenia wybuchem zawartych w aktach prawnych oraz normach. W trakcie szkolenia rzeczoznawcy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi oceny zagrożenia wybuchem oraz urządzeniami stosowanymi w strefach zagrożenia wybuchem. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady dotyczące klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, obliczenia przyrostu ciśnienia, projektowania urządzeń zabezpieczających oraz weryfikacja projektów pod względem kompletności informacji dotyczących występujących zagrożeń wybuchowych.

Dodatkowo poprzez zajęcia pokazowe uczestnicy będą mogli w warunkach rzeczywistych obserwować zjawiska wybuchowe. Zajęcia będą obejmować wykłady, ćwiczenia- studium przypadku oraz pokazy laboratoryjne. Szkolenie kierowane jest dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na podstawie art. 11j. ust. 10 i 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 5 punktów za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych " Ocena zagrożenia wybuchem oraz projektowanie urządzeń przeciwwybuchowych ".

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 1963)

Program szkolenia:

1. Podstawowe zagadnienia z dotyczące oceny zagrożenia wybuchem

1) Podstawowe pojęcia, akty prawne i normy dotyczące zagrożenia wybuchem.

2) Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem dla pyłów.

3) Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem dla gazów i par cieczy.

4) Analiza możliwych źródeł zapłonu.

5) Zasady klasyfikacji pomieszczeń do zagrożenia wybuchem.

6) Wybuchy gazowe i pyłowe, różnice w przebiegu i ocenie skutków

2. Urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem

1) Urządzenia elektryczne.

2) Urządzenia nieelektryczne.

3) Dopuszczenia urządzeń do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (zasady certyfikacji).

4) Urządzenia ograniczające skutki wybuchu.

5) Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

3. Studium przypadku - zajęcia warsztatowe

1) Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem dla wybranych instalacji.

2) Projektowanie wentylacji awaryjnej.

3) Obliczanie przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu.

4) Projektowanie powierzchni i urządzeń odciążających.

5) Weryfikacja projektów pod względem kompletności informacji dotyczących występujących zagrożeń wybuchowych.

4. Zjawiska wybuchowe - zajęcia pokazowe

1) Zajęcia laboratoryjne dotyczące wybuchowości pyłów(Laboratorium Fizykochemii spalania i środków gaśniczych CS PSP)

. 2) Zajęcia laboratoryjne dotyczące wybuchowości gazów i par cieczy (Laboratorium Fizykochemii spalania i środków gaśniczych CS PSP).

3) Zajęcia poligonowe dotyczące wybuchowości pyłów i gazów (Poligon CS PSP).

4) Zajęcia poligonowe dotyczące skutków samozapalenia na skutek reakcji chemicznych (Poligon CS PSP).

 

Opłaty:

Koszt dwudniowego szkolenia: 850 zł

Obejmuje

• materiały szkoleniowe,

• serwis kawowy;

Koszt zakwaterowania i wyżywienia : 150zł

Termin szkolenia 21-22 lipca 2016 - Brak wolnych miejsc

Ostateczny termin zgłoszeń 14 przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc - 60 o Zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia - Brak wolnych miejsc

Regulamin hotelowy


Dane kontaktowe:

mł. bryg. Mariusz Przygoda e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: +48 34 378-53-00 wew. 525,

mł. kpt. Mariusz Basiak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 34 378-53-00 wew. 521

fax: +48 34 378-53-32

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62, 42-200 Częstochowa