Zamówienia publiczne do 30 000 EURO

 Zamówienia publiczne do 30 000 EURO

ZAMÓWIENIE ZAŁĄCZNIKI
Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą - Remont części budynku dydaktyczno-hotelowego - kompania I i II

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Zakup i sukcesywne dostarczanie jaj spożywczych

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Usługa cyklicznego ładowania gaśnic dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Zakup i sukcesywne dostarczanie drobiu do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej Wybór oferty

Sukcesywne dostawy mrożonek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy pieczywa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Środki pozoracji

Wybór oferty - Zadanie 1 - 5

Zakup i dostawa hali namiotowej oraz 10kpl ławostołów do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zakup i dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty - Zadanie 1

Wybór oferty - Zadanie 2

Zakup i dostawa urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego

Wybór oferty

Zakup i dostawa sprzętu łączności radiowej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zakup i dostawa kamery termowizyjnej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zakup i dostarczenie sprzętu ratowniczo-gaśniczego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zakup i dostarczenie zestawów RS-1 lub RS-2 do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zakup i dostarczenie zestawów RS-1 lub RS-2 do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Unieważnienie postępowania

Dostawa i montaż do CSPSP stanowisk laboratoryjnych (dydaktycznych)

Wybór oferty - Zadanie I

Wybór oferty - Zadanie II

Zakup i dostarczanie ciasta oraz ciastek deserowych

Wybór oferty

Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego

Wybór ofert

Zakup i dostawa artykułów biurowych

Wybór oferty

Zakup i sukcesywne dostarczanie napojów, soków i wody mineralnej

Wybór oferty

Wykonanie systemu łączności radiowej z możliwością nadzoru i monitorowania radiotelefonów

Unieważnienie postępowania

Zakup i dostawa 4 sztuk namiotów modułowych z wyposażeniem

Wybór oferty

Zakup i dostarczenie środków myjąco-dezynfekujących do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie


Wybór oferty

Zestawy PSP R1 i PSP R1 rozszerzonego o defibrylator AED, zestawy do tlenoterapii, sprzęt medyczny jednorazowy

 

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy środków czystości ogólnego użytku do Centralnej Szkoły PSP


Wybór oferty

Zakup i dostawa 4 sztuk namiotów modułowych z wyposażeniem

Unieważnienie postępowania

 

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Wybór oferty

Świadczenie usług porządkowych

Wybór oferty

Zakup i sukcesywne dostarczanie drobiu

Wybór oferty

Świadczenie usługi symetrycznego szerokopasmowego dostępu do internetu

Wybór oferty

Usługa telekomunikacyjna dla 31-abonamentów w sieci telefonii komórkowej

Wybór oferty

Usługi pralnicze

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Wybór oferty

Zakup i sukcesywne dostarczanie ryb mrożonych, wędzonych, sałatek oraz konserw rybnych

Wybór oferty

Zakup i sukcesywne dostarczanie jaj spożywczych

Wybór oferty

Usługa cyklicznego ładowania gaśnic 

Wybór oferty