Szkolenie dla dyżurnych stanowisk kierowania KW PSP oraz przedstawicieli wydziałów operacyjnych szkół PSP - termin 29-30 października 2015 roku

Formularz zgłoszenia pobytu