Ogłoszenie O Zmianie Ogłoszenia do przetargu Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz ciastek suchych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53573-2016 z dnia 2016-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw w następującym asortymencie i ilościach: Lp./Asortyment/Waga/J.m./Ilość 1 Jogurt - zboża 250g szt. 600; 2 Jogurt owocowy 150g szt. 7000; 3 Jogurt naturalny 180g szt. 400; 4 Jogurt...
Termin składania ofert: 2016-05-23

Numer ogłoszenia: 55927 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 53573 - 2016 data 13.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.