Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31765 - 2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28243-2016 z dnia 2016-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw w następującym asortymencie i ilościach: Lp./Asortyment/J.m./Ilość 1 Buraki - botwinka kg 200; 2 Buraki czerwone kg 1800; 3 Cebula kg 2000; 4 Cukinia kg 300; 5 Czosnek kg 35; 6 Fasola...
Termin składania ofert: 2016-03-30

 

Numer ogłoszenia: 31765 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28243 - 2016 data 18.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.