Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Dostawa elementów umundurowania wyjściowego, służbowego oraz odzieży specjalnej"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 40903-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania wyjściowego, służbowego oraz odzieży specjalnej, w następującym asortymencie i ilościach: lp./oznaczenie zadania/przedmiot zamówienia/Zamówienie zasadnicze (minimalna...
Termin składania ofert: 2016-04-26

 

Numer ogłoszenia: 45571 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 40903 - 2016 data 14.04.2016 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 26.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.
  • W ogłoszeniu powinno być: 29.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.