Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 228007 - 2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 228007-2014 z dnia 2014-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej sztuki naczepy transportowej typu BURTO-FIRANA wraz z wyposażeniem. 2. Określony powyżej przedmiot zamówienia - naczepa z wyposażeniem musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającej...
Termin składania ofert: 2014-11-07

 

Numer ogłoszenia: 366286 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228007 - 2014 data 29.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 07.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa.
  • W ogłoszeniu powinno być: 13.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa.