Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4: Wykonanie termomodernizacji wybranych obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 32609-2015 z dnia 2015-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji wybranych obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Zamówienie obejmuje: I. Blok Dydaktyczno -...
Termin składania ofert: 2015-03-26

 

Numer ogłoszenia: 49843 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32609 - 2015 data 09.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.