Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 25597-2016 z dnia 2016-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w...
Termin składania ofert: 2016-03-21

 

Numer ogłoszenia: 27913 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25597 - 2016 data 11.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4) p6.
  • W ogłoszeniu jest: 6. W przypadku zmiany ilości punktów poboru lub znaczącej zmiany mocy punktów poboru w trakcie obowiązywania umowy, zostanie zmieniony Załącznik nr 1 do umowy bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika nr 1 do umowy nie stanowi zmiany warunków umowy..
  • W ogłoszeniu powinno być: Wymieniony podpunkt 6 ulega wykreśleniu..

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny..