Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. ogłoszenia nr 95805 - 2014 z dn. 05.05.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 95805-2014 z dnia 2014-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej w następujących ilościach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia ilość 1 ZADANIE I Hełm strażacki 40 sztuk 2 ZADANIE II Rękawice...
Termin składania ofert: 2014-05-14

 

Numer ogłoszenia: 158848 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95805 - 2014 data 05.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
  • W ogłoszeniu jest: 14.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sekretariat Komendanta Szkoły..
  • W ogłoszeniu powinno być: 19.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sekretariat Komendanta Szkoły.