Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie koparko ładowarki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 150115-2015 z dnia 2015-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie koparko ładowarki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Wymagany okres...
Termin składania ofert: 2015-10-22

 

Numer ogłoszenia: 153509 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150115 - 2015 data 14.10.2015 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny..