Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:
 
Ogłoszenie nr 248775-2014 z dnia 2014-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego 11 sztuk namiotów osobowych (w nomenklaturze wojskowej oznaczonych symbolem NS-97) wraz z wyposażeniem w postaci 5 zestawów do nagrzewania (nagrzewnic); 110 śpiworów typu...
 Termin składania ofert: 2014-12-09
 
Numer ogłoszenia: 398448 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248775 - 2014 data 01.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa Sekretariat Komendanta Szkoły..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa Sekretariat Komendanta Szkoły.