Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. ogłoszenia 136112 - 2014 z dn. 22.04.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 136112-2014 z dnia 2014-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych w następującym asortymencie i ilościach: Lp. Asortyment Waga J.m. Ilość 1 Jogurt - zboża 250g szt. 600 2 Jogurt owocowy 150g szt. 8500 3 Jogurt naturalny Danone lub równoważny...
Termin składania ofert: 2014-04-30

 

Numer ogłoszenia: 91821 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 136112 - 2014 data 22.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych w następującym asortymencie i ilościach: Lp. Asortyment Waga J.m. Ilość 1 Jogurt - zboża 250g szt. 600 2 Jogurt owocowy 150g szt. 8500 3 Jogurt naturalny Danone lub równoważny 180g szt. 600 4 Jogurt naturalny 400g szt. 300 5 Jogurt polski do picia Mlekovita lub równoważny 250g szt. 1500 6 Jogurt owocowy Activia lub równoważny 195g szt. 1500 7 Margaryna mleczna kruszwica lub równoważny 250g szt. 1400 8 Masło ekstra (kostka) 200g szt. 16000 9 Masło jednorazowe 10g x 100szt opak. 20 10 Masmix lub równoważny 400g szt. 1200 11 Mleko 2% 1000ml l 9000 12 Mleko zagęszczone niesłodzone 200g szt. 500 13 Mussli Jogobella lub równoważny 200g szt. 500 14 Ser biały twarogowy półtłusty - kostka -------- kg 1300 15 Serek topiony Hochland - krążki lub równoważny 25g szt. 7000 16 Serek topiony Hochland - plastry lub równoważny 150g szt. 2000 17 Ser typu feta 270g szt. 60 18 Ser mozarella kulki 150g szt. 50 19 Ser Valbon Camembert lub równoważny 180g szt. 200 20 Ser Valbon Brie lub równoważny 200g szt. 450 21 Ser mozarella 125g szt. 40 22 Ser Capri typu włoskiego 200g szt. 450 23 Camembert Sekret mnicha (różne smaki) lub równoważny 120g szt. 400 24 MiniaTurki Camembert naturalny ( 5x24g ) lub równoważny 120g opak. 300 25 Ser wędzony - Rolada Ustrzycka -------- kg 500 26 Ser żółty Edamski -------- kg 600 27 Ser żółty Gouda z dziurami -------- kg 650 28 Ser żółty Podlaski -------- kg 650 29 Ser żółty Salami -------- kg 500 30 Ser żółty Salami z przyprawami -------- kg 300 31 Serek Bieluch lub równoważny 150g szt. 3500 32 Serek fromage (różne smaki) 80g szt. 1000 33 Serek homogenizowany (różne smaki) 150g szt. 6000 34 Serek topiony 50g szt. 17000 35 Serek Tartare lub równoważny 150g szt. 130 36 Tartare Mini Mix lub równoważny 120g opak. 400 37 Twój smak Puszysty Piątnica lub równoważny 150g szt. 1000 38 Warmia serek Capresi plastry Warmia lub równoważny 150g szt. 400 39 Śmietana 18% 1000ml l 900 40 Śmietana 30% 1000ml l 1000 41 Śmietana bita aerozol 250g szt. 20 42 Śmietanka do kawy (1opak x 10szt.) 100g opak. 500 43 Twarożek Wiejski - granulowany Włoszczowa lub równoważny 200g szt. 3000 44 Serek Danio lub równoważny 150g szt. 2500 45 Deser Zott lub równoważny 175g szt. 3000 46 Serek kremowy z warzywami 125g szt. 2000 47 Danio Intenso lub równoważny 140g szt. 3000 48 Belriso Zott lub równoważny 180g szt. 2000 49 Danone Fantazja lub równoważny 122g szt. 1500 50 Zott Monte lub równoważny 150g szt. 2000 51 Smakija kaszka lub równoważny 130g szt. 1500 52 Deserek Hej lub równoważny 175g szt. 1500 53 Mleko Łaciate 2% lub równoważny 0,5l szt. 300 54 Margaryna Kasia lub równoważny 250g szt. 300 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W/w załącznik nr 1.1 stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymaganego przez zamawiającą. W przypadku zastosowania wyrobów równoważnych należy załączyć do oferty dodatkowy opis zaoferowanych produktów, sporządzony w formie porównania produktów wymaganych przez Zamawiającą z produktami równoważnymi oferowanymi przez Wykonawcę. Zamawiająca dokona analizy porównania niniejszego opisu - porównania. W przypadku zaistnienia rozbieżności i stwierdzenia, iż zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającą, treść oferty zostanie uznana za nieodpowiadającą treści siwz. Oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załącznikach. 4. Wymienione w powyższych tabelach ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć. 5. Oznaczenie wg CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie 6. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do stołówki na terenie zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowskiej 62/64. 7. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdą zrealizowaną dostawę. 8. Oferowany do sprzedaży towar winien być świeży i w pierwszym gatunku. 9. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych w następującym asortymencie i ilościach: Lp. Asortyment Waga J.m. Ilość 1 Jogurt - zboża 250g szt. 600 2 Jogurt owocowy 150g szt. 8500 3 Jogurt naturalny Danone lub równoważny 180g szt. 600 4 Jogurt naturalny 400g szt. 300 5 Jogurt polski do picia Mlekovita lub równoważny 250g szt. 1500 6 Jogurt owocowy Activia lub równoważny 195g szt. 1500 7 Margaryna mleczna kruszwica lub równoważny 250g szt. 1400 8 Masło ekstra (kostka) 200g szt. 16000 9 Masło jednorazowe 10g x 100szt opak. 20 10 Masmix lub równoważny 400g szt. 1200 11 Mleko 2% 1000ml l 9000 12 Mleko zagęszczone niesłodzone 200g szt. 500 13 Mussli Jogobella lub równoważny 200g szt. 500 14 Ser biały twarogowy półtłusty - kostka -------- kg 1300 15 Serek topiony Hochland - krążki lub równoważny 25g szt. 7000 16 Serek topiony Hochland - plastry lub równoważny 150g szt. 2000 17 Ser typu feta 270g szt. 60 18 Ser mozarella kulki 150g szt. 50 19 Ser Valbon Camembert lub równoważny 180g szt. 200 20 Ser Valbon Brie lub równoważny 200g szt. 450 21 Ser mozarella 125g szt. 40 22 Ser Capri typu włoskiego 200g szt. 450 23 Camembert Sekret mnicha (różne smaki) lub równoważny 120g szt. 400 24 MiniaTurki Camembert naturalny ( 5x24g ) lub równoważny 120g opak. 300 25 Ser wędzony - Rolada Ustrzycka -------- kg 500 26 Ser żółty Edamski -------- kg 600 27 Ser żółty Gouda z dziurami -------- kg 650 28 Ser żółty Podlaski -------- kg 650 29 Ser żółty Salami -------- kg 500 30 Ser żółty Salami z przyprawami -------- kg 300 31 Serek Bieluch lub równoważny 150g szt. 3500 32 Serek fromage (różne smaki) 80g szt. 1000 33 Serek homogenizowany (różne smaki) 150g szt. 6000 34 Serek topiony 50g szt. 17000 35 Serek Tartare lub równoważny 150g szt. 130 36 Tartare Mini Mix lub równoważny 120g opak. 400 37 Twój smak Puszysty Piątnica lub równoważny 150g szt. 1000 38 Warmia serek Capresi plastry Warmia lub równoważny 150g szt. 400 39 Śmietana 18% 1000ml l 900 40 Śmietana 30% 1000ml l 1000 41 Śmietana bita aerozol 250g szt. 20 42 Śmietanka do kawy (1opak x 10szt.) 100g opak. 500 43 Twarożek Wiejski - granulowany Włoszczowa lub równoważny 200g szt. 3000 44 Serek Danio lub równoważny 150g szt. 2500 45 Deser Zott lub równoważny 175g szt. 3000 46 Serek kremowy z warzywami 125g szt. 2000 47 Danio Intenso lub równoważny 140g szt. 3000 48 Belriso Zott lub równoważny 180g szt. 2000 49 Danone Fantazja lub równoważny 122g szt. 1500 50 Zott Monte lub równoważny 150g szt. 2000 51 Smakija kaszka lub równoważny 130g szt. 1500 52 Deserek Hej lub równoważny 150g szt. 1500 53 Mleko Łaciate 2% lub równoważny 0,5l szt. 300 54 Margaryna Kasia lub równoważny 250g szt. 300 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W/w załącznik nr 1.1 stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymaganego przez zamawiającą. W przypadku zastosowania wyrobów równoważnych należy załączyć do oferty dodatkowy opis zaoferowanych produktów, sporządzony w formie porównania produktów wymaganych przez Zamawiającą z produktami równoważnymi oferowanymi przez Wykonawcę. Zamawiająca dokona analizy porównania niniejszego opisu - porównania. W przypadku zaistnienia rozbieżności i stwierdzenia, iż zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającą, treść oferty zostanie uznana za nieodpowiadającą treści siwz. Oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załącznikach. 4. Wymienione w powyższych tabelach ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć. 5. Oznaczenie wg CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie 6. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do stołówki na terenie zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowskiej 62/64. 7. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdą zrealizowaną dostawę. 8. Oferowany do sprzedaży towar winien być świeży i w pierwszym gatunku. 9. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
  • W ogłoszeniu jest: 30.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa Sekretariat - budynek administracyjny.
  • W ogłoszeniu powinno być: 06.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa Sekretariat - budynek administracyjny.