Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa butów specjalnych strażackich skórzanych, rękawic specjalnych i kominiarek

Numer ogłoszenia: 157618 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151530 - 2015 data 22.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sekretariat Komendanta Szkoły..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2015 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sekretariat Komendanta Szkoły..