Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. ogłoszenia nr 63335-2014 z dnia 2014-03-25

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63335-2014 z dnia 2014-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej przez Wykonawcę do obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zlokalizowanych przy: Zadanie A: ul. Sabinowskiej...
Termin składania ofert: 2014-04-04

 

Numer ogłoszenia: 113536 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63335 - 2014 data 25.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.