OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 161007-2014 z dnia 2014-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Zakup i sukcesywne dostarczanie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającej - konserw mięsnych w następującym asortymencie i ilościach: Lp. Asortyment Gramatura, opakowanie J.m. Ilość 1 Pasztet drobiowy 130g szt. 5000 2 Pasztet drobiowy...
Termin składania ofert: 2014-08-07

 

Numer ogłoszenia: 261000 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161007 - 2014 data 24.07.2014 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: 1. Zakup i sukcesywne dostarczanie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającej - konserw mięsnych w następującym asortymencie i ilościach: Lp. Asortyment Gramatura, opakowanie J.m. Ilość 1 Pasztet drobiowy 130g szt. 5000 2 Pasztet drobiowy 50g szt. 1500 3 Gulasz angielski 160g szt. 1000 4 Gulasz angielski 300g szt. 1500 5 Konserwa mięsna 300g szt. 600 6 Mielonka turystyczna 110g szt. 1800 7 Golonka konserwowa 320g szt. 1000 8 Paprykarz drobiowy 110g szt. 2500 9 Szynka konserwowa - KRAKUS lub równoważne 455g szt. 700 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 i 1.1. do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W/w załączniki nr 1 i 1.1 stanowią szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wymaganego przez zamawiającą. W przypadku zastosowania wyrobów równoważnych należy załączyć do oferty dodatkowe opisy zaoferowanych produktów, sporządzone w formie porównania produktów wymaganych przez Zamawiającą z produktami równoważnymi, oferowanymi przez Wykonawcę. Zamawiająca dokona analizy porównania niniejszego opisu - porównania. W przypadku zaistnienia rozbieżności i stwierdzenia, iż zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającą, treść oferty zostanie uznana za nieodpowiadającą treści siwz. Oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załącznikach. 4. Oferowany do sprzedaży towar winien być dobrej jakości i w pierwszym gatunku. 5. Dostawy realizowane partiami wg zapotrzebowania zamawiającej, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia (telefonicznie lub faksem). Dostawy realizowane będą 1 (jeden) raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-10.00. 6. Podane w w/w zestawieniach ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu. 7. Oznaczenie wg CPV - 15131000-5 8. Miejscem realizacji zamówienia (dostaw) będzie stołówka na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64. 9. Transport i dostawę na miejsce zapewnia Wykonawca nieodpłatnie własnym środkiem transportu. 10. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającej i Wykonawcy i doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego. 11. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur (rachunków) częściowych za każdą dostawę.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakup i sukcesywne dostarczanie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającej - konserw mięsnych w następującym asortymencie i ilościach: Lp. Asortyment Gramatura, opakowanie J.m. Ilość 1 Pasztet drobiowy 130g szt. 5000 2 Pasztet drobiowy 50g szt. 1500 3 Gulasz angielski 160g szt. 1000 4 Gulasz angielski 300g szt. 1500 5 Konserwa mięsna 300g szt. 600 6 Mielonka turystyczna 110g szt. 1800 7 Golonka konserwowa 300g szt. 1000 8 Paprykarz drobiowy 110g szt. 2500 9 Szynka konserwowa - KRAKUS lub równoważne 455g szt. 700 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 i 1.1. do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W/w załączniki nr 1 i 1.1 stanowią szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wymaganego przez zamawiającą. W przypadku zastosowania wyrobów równoważnych należy załączyć do oferty dodatkowe opisy zaoferowanych produktów, sporządzone w formie porównania produktów wymaganych przez Zamawiającą z produktami równoważnymi, oferowanymi przez Wykonawcę. Zamawiająca dokona analizy porównania niniejszego opisu - porównania. W przypadku zaistnienia rozbieżności i stwierdzenia, iż zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającą, treść oferty zostanie uznana za nieodpowiadającą treści siwz. Oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załącznikach. 4. Oferowany do sprzedaży towar winien być dobrej jakości i w pierwszym gatunku. 5. Dostawy realizowane partiami wg zapotrzebowania zamawiającej, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia (telefonicznie lub faksem). Dostawy realizowane będą 1 (jeden) raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-10.00. 6. Podane w w/w zestawieniach ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu. 7. Oznaczenie wg CPV - 15131000-5 8. Miejscem realizacji zamówienia (dostaw) będzie stołówka na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64. 9. Transport i dostawę na miejsce zapewnia Wykonawca nieodpłatnie własnym środkiem transportu. 10. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającej i Wykonawcy i doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego. 11. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur (rachunków) częściowych za każdą dostawę.

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 07.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - budynek dydaktyczno-hotelowy..
  • W ogłoszeniu powinno być: 13.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - budynek dydaktyczno-hotelowy..