Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. ogłoszenia nr 60757 - 2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 60757-2014 z dnia 2014-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów a w szczególności: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,...
Termin składania ofert: 2014-04-02

 

Numer ogłoszenia: 108110 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60757 - 2014 data 21.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny..