Ogłoszenie O Zmianie Ogłoszenia Do Przetargu Zakup Paliw Płynnych Dla Środków Transportu I Sprzętu Silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Rozliczany Za Pomocą Kart Bezgotówkowego Tankowania

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 46181-2016 z dnia 2016-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON, do samochodów służbowych oraz sprzętu silnikowego należących do Centralnej Szkoły Państwowej Straży...
Termin składania ofert: 2016-05-06

Numer ogłoszenia: 49247 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46181 - 2016 data 25.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.