Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231988-2014 z dnia 2014-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane związane z wykonaniem przebudowy budynku mieszkalno hotelowego zlokalizowanego przy ul. Artyleryjskiej 1, należącego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej...
Termin składania ofert: 2014-07-25

 

Numer ogłoszenia: 254678 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 231988 - 2014 data 10.07.2014 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.