Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych 18.10.2016

18 października br. czternastu strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Otwocka, Nidzicy, Świdnika, Polkowic oraz Łasku zakończyło się dwudniowe szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych. 

 

Galeria

Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w salach wykładowych, z użyciem symulatora jazdy wozem bojowym, a także w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Jędrzejowie. Na realizację programu szkolenia przewidziano 14 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona zostały ankietą ewaluacyjną. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne prowadzone na torze manewrowym i płycie poślizgowej w Jędrzejowie. Podczas uroczystości zakończenia Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej bryg. Jarosława Jankowskiego wręczył strażakom zaświadczenia.