Uroczystość ślubowania słuchaczy XX turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 27 października 2016 roku o godzinie 11:00 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość Ślubowania słuchaczy XX turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie było poprzedzone uroczystą Mszą Świętą, w której udział wzięła kadra szkoły, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi słuchaczy.

Na wstępie dowódca uroczystości mł. bryg. Marek Grabałowski złożył meldunek Dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego bryg. Mariuszowi Mojkowi, który wraz z Dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń - st. bryg. Pawłem Janikiem i Dyrektorem Biura Szkolenia - bryg. Jackiem Borowskim reprezentowali Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć

Do przysięgi przystąpiło 89 słuchaczy w tym jedna kobieta, którzy po złożeniu Ślubowania zostali przyjęci w poczet kadetów CS PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Do Ślubowania na sztandar Centralnej Szkoły zostali wyróżnieni czterej słuchacze: Celuch Maciej, Dziendziel Paweł, Michalski Kamil, Smaruń Amadeusz.

Po uroczystym Ślubowaniu błogosławieństwa, udzielił kapelan krajowy strażaków ks. st. bryg. Jan Krynicki.

Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej wymagają ludzi, oddanych bez reszty służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. Trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy, sprawności intelektualnej i fizycznej. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów, między innymi: dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, znakomitej sprawności fizycznej oraz odpowiednich predyspozycji psychicznych. Składający Ślubowanie spełnili te wymagania. Przeszli też dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach, z rygorem służby wewnętrznej.

Okres unitarny, to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię przyszłych strażaków. Egzamin ten zdali celująco. Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, bowiem składa się śluby pewnym wartościom – przed Komendantem, na sztandar Szkoły, w obecności władz i najbliższych. Od tego dnia, nowo zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie z słowami roty ślubowania. Niewiele jest zawodów gdzie składana jest przysięga. Wypowiada się między innymi te słowa roty: „ ... być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia ... ” - to słowa, które zobowiązują.

Promocję zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści w imieniu których przemawiała Poseł na sejm RP Pani Lidia Burzyńska oraz władze województwa śląskiego w imieniu których przemawiał V-ce wojewoda śląski Pan Mariusz Trepka. Obecni byli również przedstawiciele: komend wojewódzkich PSP, komend powiatowych i miejskich PSP, szkół PSP oraz przedstawiciele służb mundurowych, uczelni wyższych i duchowieństwa. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada w której oprócz kompanii szkolnych, kompanii ślubujących, wzięła udział Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa pod batutą Krzysztofa Witczaka. Pokaz umiejętności orkiestry wzbudził zachwyt wszystkich zebranych.

Autor tekstu: mł. bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz