Zakończenie dwudniowego szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych

W dniu 22 listopada zakończyło się dwudniowe szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Udział w nim wzięło 12 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Dzierżoniowa, Głogowa, Łasku oraz Kluczborka.

Galeria zdjęć

Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w salach wykładowych, z użyciem symulatora jazdy wozem bojowym, a także w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Jędrzejowie.

Na realizację programu szkolenia przewidziano 14 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona zostały ankietą ewaluacyjną.

Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne prowadzone na torze manewrowym i płycie poślizgowej w Jędrzejowie.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły st. bryg. Jacek Antos w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej bryg. Jarosława Jankowskiego.