Zakończona realizacja projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom w wyniku zakupu samochodu pożarniczego oraz specjalistycznego kontenera"

W dniu 30 listopada 2016 roku została zakończona realizacja projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom w wyniku zakupu samochodu pożarniczego oraz specjalistycznego kontenera" Wartość projektu 1 325 940,00 zł Wartość dofinansowania 575 000,00 zł.