Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniu 18.11.2016 roku zakończone zostało szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szkolenie odbyło się w dniach 15.11.2016 r. - 18.11.2016 r.

 Galeria zdjęć

 

Podczas tych 4 dni uczestnicy szkolenia brali udział w zajęciach dydaktycznych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W ostatnim dniu odbył się egzamin końcowy. Zaświadczenia wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek.