PRZEDSTAWICIEL KAMERUNU W CSPSP

W dniu 03 lutego 2014 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie gościł przedstawiciel Kamerunu ks. dr Brice Megnono.
W trakcie wizyty Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. dr inż. Marek Chmiel przedstawił informację o zadaniach dydaktyczno – szkoleniowych realizowanych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Podczas spotkania zaprezentowano również teren Szkoły m.in. obiekty dydaktyczne szkoły, w tym teren poligonu i laboratoriów oraz zademonstrowano sprzętu szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Na zakończenie wizyty wybrano płaszczyzny na których możliwa będzie dalsza współpraca między Kamerunem, a Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.