WIZYTA DELEGACJI REPUBLIKI KONGA W CSPSP

W dniu 7 lutego 2013 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie gościła delegacja Ministerstwa Transportu z Republiki Konga . 

W spotkaniu ze strony Republiki Konga uczestniczyli:
Bruno Stanislas Dimeni – Prezes Zarządu American Eagle Business Solutions LLC,
Honorable Serge V. Ignoumba-Maligha – Sprawozdawca Komisji Gospodarki i Finansów Republiki Konga,
Eddy Koryn – specjalista ds. rozwoju eksportu.

Galeria zdjęć


Z ramienia Centralnej Szkoły PSP:
st. bryg. Marek Chmiel - Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
bryg. Jacek Antos – Naczelnik Wydziału Kształcenia,

Celem spotkania było zaznajomienie gości z:
- zapoznanie z systemem kształcenia oraz możliwościami dydaktycznymi w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie . 

W trakcie wizyty Komendant Centralnej Szkoły przedstawił informacje na temat zadań dydaktyczno – szkoleniowych realizowanych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Zaprezentowany został film o szkole, który pomógł Gościom w zrozumieniu zadań i celów stawianych przed Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania zaprezentowano również teren Szkoły m.in. obiekty dydaktyczne, w tym teren poligonu , stanowiska poligonowe wykorzystywane do zajęć praktycznych, nowoczesne laboratoria, budynek inwestycji oraz zademonstrowano sprzęt szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Tematem rozmów była również kwestia nawiązania współpracy Centralnej Szkoły PSP z Republiką Konga oraz ocena możliwości realizacji wspólnych projektów i szkoleń.