Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Transportu Republiki Konga

  25 marca w auli Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie miało miejsce spotkanie kadry kierowniczej Szkoły z delegacją Ministerstwa Transportu Republiki Konga. 

 

Galeria zdjęć.

   St. bryg. dr inż. Marek Chmiel podczas swojego wystąpienia zapoznał naszych gości z systemem kształcenia w PSP, zadaniami szkoły pożarniczej, jej dokonaniami a także planami i zamierzeniami na najbliższe lata. Podkreślił fakt istotnych zagrożeń XXI wieku związanych z istniejącymi lub potencjalnymi niebezpieczeństwami cywilizacyjnymi takimi jak: zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne, nuklearne. Zapraszał do współpracy oferując możliwość szkoleń dla strażaków z Republiki Konga.
   Komendant przedstawił organizację kształcenia i szkoleń w strukturach Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych korpusach oraz zasady funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na życzenie naszych gości st. bryg. Marek Chmiel przedstawił również stopnie służbowe obowiązujące w Państwowej Straży Pożarnej.
   Podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że już od 20 lat Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej kształci nie tylko pokolenia młodych ludzi pragnących wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, ale szkoli również strażaków z całego świata. Podkreślił, że przez te lata Szkoła swoją działalnością, dynamicznym rozwojem i zaangażowaniem doskonale wkomponowała się w krajobraz miasta Częstochowy oraz województwa śląskiego. Zwrócił szczególną uwagę na szybki rozwój Centralnej Szkoły, jej wielki potencjał i olbrzymie możliwości w kształceniu wysoko wykwalifikowanej kadry pożarniczej. Zaznaczył, że inwestowanie w kadrę pożarniczą to inwestowanie w bezpieczeństwo obywateli oraz środowiska naturalnego. 
   Nasi goście z Republiki Konga zapoznali się z bazą dydaktyczo – szkoleniową CS PSP. Zwiedzili laboratoria, szkolną Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą oraz poligon pożarniczy.

Przedstawiciele ministerstwa transportu Republiki Konga biorący udział w wizycie w CSPSP :

1. Pan Rodolphe ADADA - Minister Stanu, Minister Transportu, Lotnictwa Cywilnego i Handlu Konga,
2. Pan płk Jacques BANONGO - Komendant Główny Straży Pożarnych Republiki Kongo, 
3. Pan Armand Remy TABAWE - Doradca ds. Komunikacji i Public Relations Ministra Stanu,
4. Pan Vivien NYANGA - Attache w Kancelarii Ministra Stanu,
5. Pan Serge Victor IGNOUMBA - Sprawozdawca Komitetu Finansów i Ekonomii w Parlamencie Konga,
6. Pan Eugene APOMBI - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Wyposażenia w Krajowej Agencji Lotnictwa Cywilnego,
7. Pan Bruno S. DIMENI -konsultant.