Szkolenie dla organizacji OPCW 12-16 maja 2014

W dniach 12-16 maja 2014 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP odbyło się drugie już szkolenie w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska (The training course in conducting sampling and analysis in a highly contaminated environment). Kurs ten zorganizowany został na mocy porozumienia między Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej a Sekretariatem Technicznym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (The Technical Secretariat of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Proces organizacji kursu i jego realizacji przebiegał pod nadzorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej PSP.

Galeria zdjęć

Uczestnikami szkolenia było 18 osób z 17 państw-stron Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Państwa, które były reprezentowane przez uczestników to: Algieria, Brazylia, Republika Czech, Jordan, Kolumbia, Mauritius, Meksyk, Czarnogóra, Pakistan, Macedonia, Mołdowia, Polska, Rumunia, Singapur, Saint Lucia, Tunezja, Uganda.

W toku szkolenia uczestnicy uzyskali szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie stosowania sprzętu ochrony indywidualnej, w tym korzystania ze sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony przeciwchemicznej. Uczestnicy zapoznali sięz technikami pobierania próbek substancji w warunkach skażenia biologicznego i chemicznego. Kształcenie w czasie kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy odbyli test w komorze dymowej oraz zrealizowali szereg ćwiczeń w warunkach poligonowych, których motywem przewodnim było pobieranie próbek substancji przy zastosowaniu sprzętu ochrony indywidualnej.

Kurs umożliwił wymianę informacji i doświadczeń między uczestnikami szkolenia, jak również stanowił forum do dyskusji na temat potencjalnych obszarów współpracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami ze strony substancji chemicznych.