Spotkanie kadry kierowniczej Szkoły z delegacją Komendy Głównej Straży Pożarnej Dystryktu Federalnego Brazylii.

17 lipca 2014 r. w Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie miało miejsce spotkanie kadry kierowniczej Szkoły z delegacją Komendy Głównej Straży Pożarnej Dystryktu Federalnego Brazylii.

Galeria zdjęć

Przedstawiciele Straży Pożarnej z Brazylii biorący udział w wizycie w CSPSP :

Przewodniczący delegacji Pan płk Luiz Claudio Castro,zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej,

Pan Reginaldo Lima; 

Pan Moises Barcelos;

Pan William Bomfim; 

Pan Fabio Silva.

 

W czasie spotkania omówiono organizację kształcenia i szkoleń w strukturach Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych korpusach oraz zasady funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. 

Nasi goście z Brazylii zapoznali się również z bazą dydaktyczno – szkoleniową CS PSP. Zwiedzili laboratoria oraz szkolną Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą. Szczególne zainteresowanie przejawiali w zakresie organizacji kontenerowych systemów ratowniczych.

Stronę polską reprezentował:

nadbryg. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego PSP

bryg. Tomasz Kołodziejczyk – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP

bryg. Robert Łazaj - Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP

st. bryg. w st. spocz. Wojciech Kotoński - główny specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej KG PSP.