Wizyta delegacji z Liberii

29 lipca 2014 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie odbyło się spotkanie z delegacją rządu Liberii. Gośćmi naszymi byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Liberii
w składzie:

- Pani Cllr. Wheatonia Y. Dixon Barnes - Wiceminister Sprawiedliwości Republiki Liberii ds. Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego,

- Pan G. Warsuwah Barvoul - Dyrektor Liberyjskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć

Delegacji przewodniczył Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w KG PSP mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk.

Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją i zadaniami funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Nasi goście
z wielką uwagą wysłuchali wystąpienia Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły bryg. Roberta Łazaja na temat organizacji kształcenia w PSP,
realizowanych zadaniach w Centralnej Szkole, jak również możliwościach szkoleniowych i posiadanej bazie dydaktycznej.

Zaprezentowane zostały sale wykładowe, wraz z aulami dydaktycznymi, laboratoria i pracownie praktyczne, szkolna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza wraz z wyposażeniem oraz stanowiska poligonowe do ćwiczeń.

Nasi goście przyznali, że są pod dużym wrażeniem zarówno organizacji Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, jak również systemu kształcenia
i szkolenia ratowników.