Szkolenie ukraińskiej kadry oficerskiej

W dniach 21 – 23 sierpnia 2014 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie dla ukraińskiej kadry oficerskiej  oraz zajęcia dla młodzieży z ukraińskiego obwodu chmielnickiego przedstawiające organizację młodzieżowych drużyn pożarniczych działających w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Polski.

Galeria zdjęć

Podczas szkolenia prowadzone były zajęcia w laboratoriach  oraz na poligonie szkolnym. Szczególnym zainteresowanie cieszyły się ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej i komorze dymowej Szkoły. Uczestnicy szkolenia odwiedzili również Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego miasta.

Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili poziom szkolenia oraz kwalifikacje wykładowców. Wyrazili chęć dalszej współpracy i uczestnictwa w kolejnych szkoleniach  i warsztatach prowadzonych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.