Polska Pomoc 2014

W dniach od 13 kwietnia do 17 kwietnia 2014 odbyło się szkolenie grupy 10 ratowników armeńskich dotyczącym funkcjonowania certyfikowanej grupy poszukiwawczo ratowniczej.Członkowie USAR Poland mający doświadczenie z udziału w międzynarodowych misjach ratowniczych jak i ćwiczeniach poprowadzili szkolenie w następujących obszarach: 

- wytyczne dotyczące IEC/R (INSARAG External Classification/Reclassification) – lista kontrolna oceny grupy ratowniczej (tzw. Checklist), 

- zmiany w wytycznych INSARAG od 2015 r., w tym wprowadzenie nowej metodyki koordynacji opartej na sektoryzacji stref roboczych; 

- organizacja, struktura grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej,

- zarządzanie, logistyka, działania poszukiwawcze i ratownicze, działania medyczne realizowane przez grupę poszukiwawczo-ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej,

- taktyka i technika działań ratowniczych z użyciem sprzętu specjalistycznego

- zasady prowadzenia rekonesansu z z użyciem technik GPS – ćwiczenie praktyczne  

W dniach 26 października do 29 października odbyła się II tura szkoleń w ramach projektu.

Szkolenie podsumowujące ćwiczenie praktyczne grupy armeńskiej i recertyfikację grupy USAR Poland 

Projekt realizowany przez Komendę Główną PSP wraz z CSPSP  w ramach Polskiej Pomocy 2014 z ramienia MSZ