Polska Pomoc 2015

W dniach 22-27 października 2015 r. miało miejsce podsumowanie Projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej - Budowa Potencjału Ratowniczego w Armenii. Do Polski przybyła 5-osobowa delegacja przedstawicieli Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Celem ich wizyty było podsumowanie przygotowania grupy poszukiwawczo-ratowniczej Armenii do certyfikacji według standardów INSARAG, która miała miejsce w dniach 2-4 września br. w Armenii. Podsumowanie skupiło się przede wszystkim na omówieniu najważniejszych uwag i rekomendacji, jakie Grupa z Armenii otrzymała od międzynarodowego zespołu oceny, a także wypracowanie kierunków rozwoju Grupy na najbliższe lata. Ponadto podsumowano wszystkie działania, jakie odbyły się w ramach Projektu w roku bieżącym.

W dniach 28.06.-03.07.2015 przeprowadzono  3 etapy szkoleń w ramach projektu , w których wzięło udział 15 ratowników z Armenii. Celem nadrzędnym projektu jest budowa profesjonalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Armenii i uzyskanie gotowości do prowadzenia działań poza granicami kraju zgodnie ze standardami INSARAG. Otrzymanie certyfikatu ONZ było zwieńczeniem całego cyklu przygotowań i potwierdziło odpowiedni poziom gotowości grupy z Armenii do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

W dniach 12.06.2015-15.06.2015 przeprowadzono pierwsze szkolenie ratowników z Armenii natomiast w terminie 28.06.2015 - 03.07.2015 kolejne, z 5 zaplanowanych na bieżący rok w ramach projektu „Budowanie potencjału grup poszukiwawczo - ratowniczych w Armenii" z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zajęcia prowadzone są przez polskich specjalistów, pracowników Komendy Głównej PSP , członków grup poszukiwawczo - ratowniczych działających w ramach INSARAGu, którzy niejednokrotnie brali udział w akcjach humanitarnych na całym świecie. Celem projektu jest zbudowanie profesjonalnej grupy poszukiwawczo - ratowniczej Armenii i przygotowanie jej do ćwiczenia certyfikującego zgodnie ze standardami INSARAG.

Posiadanie certyfikatu ONZ przez grupę potwierdza wysoki poziom przygotowania grupy ratowniczej do prowadzenia działań poszukiwawczo - ratowniczych. Strona polska, którą reprezentuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, została oficjalnie zaproszona przez partnera z Armenii, Ministerstwo Administracji Terytorialnej i Sytuacji Nadzwyczajnych do pełnienia roli mentora ormiańskiej grupy poszukiwawczo - ratowniczej w przygotowaniach do ćwiczenia certyfikacyjnego zgodnie z metodyką INSARAG. Niniejszy projekt rozpoczęto w 2014 roku. Planowane szkolenia wynikają z potrzeb grupy ormiańskiej lub są efektem raportów podsumowujących dotychczasowy cykl przygotowań grupy USAR Armenia do certyfikacji INSARAG.