Odprawa kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniu16.11.2016 na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie rozpoczęła się odprawa kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Odprawę prowadzi zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk. W odprawie uczestniczą przedstawiciele Komendy Głównej PSP wraz z dyrektorem KCKR iOL, zastępcy Komendantów Wojewódzkich PSP i zastępcy Komendantów Szkół PSP odpowiedzialni za sprawy operacyjne , Naczelnicy Wydziałów operacyjnych komend wojewódzkich oraz Dowódcy Wojewódzkich Brygad Odwodowych.

Galeria zdjęć

Podczas odprawy poruszano sprawy dot. zmian w zasadach organizacji ratownictwa poszukiwawczo ratowniczego oraz wodno nurkowego, omawiano projekt zmian rozporządzenia w sprawie krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz propozycje zmian w zasadach organizacji centralnego odwodu operacyjnego.

Prezentowano również koncepcję kierowania podczas krajowych ćwiczeń międzywojewódzkich w Opolu i Kielcach.